A Bihari Népművészeti Egyesület célja, hitvallása, eredményei

A Bihari Népművészeti Egyesületet 1993. október 14-én 22 alapítótag hozta létre azzal a szándékkal, hogy összefogja a bihari térség népi kézműves hagyományai iránt érdeklődőket, és a még aktív alkotókat, mestereket.

Közel három évtizedes működés után ma már 29 településről érkező, 200 főt meghaladó létszámmal működik. Tagjaik főleg Berettyóújfaluból és a bihari térségből jöttek, de vannak tagjaink Debrecenből, Budapestről és az országhatárokon túlról - elsősorban a Partiumból és Erdélyből - is. A létszám felét meghaladja az alkotók száma, a többiek tiszteletbeli és pártoló tagok, néprajzos és közművelődési szakemberek, pedagógusok.

Az alkotók 20 féle mesterséget művelnek. Vannak többek között csuhé-, gyékény-, szalma- és vesszőfonók, fafaragók, gyöngyfűzők, hímzők, nemez-, gyerekjáték-készítők, fazekasok, bőrösművesek, szövők, szűrszabók és szűrrátét-készítők, mézeskalácsosok, hagyományőrző íjászok, kovácsok, hagyományos pipakészítő, tűzzománc- és népi ékszerkészítő, grillázskészítő és viseletkészítők. 
Az egyesület alapvető célja éltetni és fenntartani a még meglévő hagyományt és felkutatni a már feledésbe merült ismereteket. Ezen túl lehetőséget biztosítani a mestereknek a bemutatkozásokra, kiállításokon, bemutatókon, zsűrizéseken, továbbképzéseken, tapasztalatcseréken, konferenciákon és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége országos rendezvényein való részvételre.
A tanulás, ismeretszerzés mellett egyre nagyobb teret kap az ismeretátadás is. Mestereink tudásukat átadják az érdeklődő felnőtteknek és a felnövekvő nemzedékek tagjainak. Megalakulásunkkor az is célunk volt – és ez változatlan –, hogy olyan közösséget alkossunk, formáljunk, ahol mindenki jól érzi magát, közösen együtt jó hangulatban munkálkodhat. A jó hangulat, az összefogás miatt sokan részt vesznek a programjainkon akár más egyesületek tagjai közül is, akik több megyét is átutaznak, csak hogy velünk lehessenek, egy-két közös munkában részt vegyenek.
A Bihari Népművészeti Egyesület fontosnak tartja, hogy a gyerekek megismerkedjenek népünk, a bihari térség hagyományaival, szellemi, tárgyi kultúrájával, közel kerüljenek a te Insert Bootstrap tablermészetes anyagokhoz, kipróbálják a kismesterségeket. 1994 őszétől szakköröket, 1995 nyarától kézműves alkotótáborokat szervezünk számukra. Városunk és a környező települések rendezvényein rendszeresen részt veszünk játszóházak, kézműves foglalkozások, mesterségbemutatók szervezésével, lebonyolításával. A foglalkozásokon szakoktatók, népművészek, népi iparművészek, mesterek, pedagógusok mutatják meg az anyagok felhasználásának módjait, fogásait. 1996-ban indítottuk el felnőtt alkotótáborainkat, melyek fókuszában alapvetően a szálas anyagok állnak, de az évek során szinte valamennyi mesterségre sor került.
Részt veszünk Berettyóújfalu közművelődési feladatellátásában is. A város önkormányzata 1994 óta biztosítja számunkra az Alkotóházat, mely mára hivatalos közművelődési közösségi színtérré vált. 2012 óta közművelődési megállapodás útján veszünk részt a helyi közfeladat-ellátásban. Ugyancsak a 90-es évektől kezdődően szervezünk népi iparművészeti zsűrizéseket: a Hagyományok Háza zsűrinaptárában minden év áprilisában megtalálhatóak a berettyóújfalui zsűrialkalmak. 2018 óta vagyunk a Hagyományok Háza Hálózat megyei partnerszervezete. Egyesületünk tagja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének és a Városok, Falvak Szövetségének, és fontos partnernek tekintjük az MMA Népművészeti Tagozatát. Több fejlesztési programban vettünk részt a Bihari Önkormányzatok Kistérségi Társulása, majd Hajdú-Bihar Megye Önkormányzata által. 
Szervezőként több országos program megvalósításában működünk közre. Saját kezdeményezésű és rendezésű országos szakmai programunk a „Kitesszük a szűrét” - országos szűr-, szűrrátét-, nemezkészítő és szűcshímzés pályázat, melyet a NESZ-szel és a Hagyományok Házával közösen hirdetünk meg. Emellett állandó régiós szervezői vagyunk a „Vándorlegény” - országos gyermek és ifjúsági népi kézműves alkotópályázatnak. Ugyancsak régiós szervezői voltunk a Kéz-Mű-Remek - Népművészeti nemzeti szalonnak 2018-ban. 2020-ban pedig az első alkalom volt, az Élő népművészet - Országos Népművészeti Kiállítás észak-alföldi regionális zsűrizését és kiállítását megvalósíthattuk. 
Hosszú távú törekvésünk a történelmi Bihar vármegye tájegységeinek teljes tárgyi kultúrájának feltárása és a még ismert, vagy feleleveníthető mesterségbeli fogások tovább- vagy visszatanítása. Többek között olyan komoly népművészeti elemekkel büszkélkedhetünk, mint a komádi és furtai hímzés, a szűrrátét és a rátétes szűrök, a göbös szőttes, a sárréti gyékényfonás, az érmelléki székfaragás és sáskötés, a hencidai szalmafonás, a nagyváradi, margittai, révi fazekasság. Ezekre építkezve komoly alapokon nyugvó, gazdag, újítást is hozó szakmai programokat dolgozhatunk ki a jövőben is.

A-Kenyérszentelésen-1-1

Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása